2016_ULK2015_OzelSayi

 

2016 ULK 2015 Özel Sayı
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik VZAHP Uygulaması
Cemile SOLAK FIŞKIN, Ersin Fırat AKGÜL, Çimen KARATAŞ ÇETİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

 

Tam Metin

PDF

   

Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
Can KARAOSMANOĞLU, İpek KAZANÇOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 25-48

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Türkiye Limancılık Sektöründe Kurumsal Mantıklar: Kocaeli Limanları Örneği
Nesli ÇANKIRI, Göksel ATAMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 49-70

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Liman İşletmelerinde Geleneksel Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Uygulama
Reşat KARCIOĞLU, Fatma TEMELLİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 71-98

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: MARPORT Örneği
İlke KOŞAR DANIŞMAN, A. Gökhan ÖZALP
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 99-116

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Türkiye Konteyner Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller
Ceren ALTUNTAŞ VURAL, Aysu GÖÇER, Durmuş Ali DEVECİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 117-152

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği
Burak KÖSEOĞLU, Ali Cemal TÖZ, Cenk ŞAKAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 153-178

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Ticari Limanlarda Hesap Verebilirliğin Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Ramazan KAYNAK, Şükrü SATILMIŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 179-196

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast