Amaç ve Kapsam

Denizcilik Fakültesi Dergisi (Maritime Faculty Journal; ISSN: 1309-4246, E-ISSN: 2458-9942), basılı ve elektronik ortamda yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Amaç

Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin amacı, deniz işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik, lojistik mühendisliği, ulaştırma ve denizcilik ile ilgili alanlarda özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda ilgili literature katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2009 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergide orjinal ve akademik makalelere yer verilmektedir. Yayın konuları, deniz işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik, lojistik mühendisliği, ulaştırma, ve denizcilik ile ilgili alanları kapsamaktadır.

Denizcilik Fakültesi Dergisi, uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Derginin yayım dili Türkçe’dir.  Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanmaktadır.

Dergimizde yayınlanan makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Açık Erişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir ve “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. Açık Erişim politikası gereğince hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmalar internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler.

CC Lisans

Denizcilik Fakültesi Dergisi  yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. Denizcilik Fakültesi Dergisi bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast