İntihal Taraması

İntihal Taraması

Dergimize gönderilen ve hakemlerin değerlendirme raporları doğrultusunda yayımlanması uygun görülen makaleler “iThenticate: Plagiarism Detection Software” aracılığıyla intihal taramasından geçirilir. Programın verdiği intihal raporu doğrultusunda makalenin basılıp basılmayacağına karar verilir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast