Sayı 15 – Cilt 1 – 2023


 

2023 Cilt 15 Sayı 1
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Liman Seçim Problemi İçin Entegre Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı Önerisi
Ömer Faruk GÖRÇÜN, Hande KÜÇÜKÖNDER

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 1-34

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


Yunan Deniz Taşımacılığını Yükselten Dinamiklerin İncelenmesi
Mehmet SAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 35-51

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


Mavi Yolculuk Sırasında Bodrum Guletleri’nde Kullanım Dağılımının Araştırılması
Bülent İbrahim TURAN, Ahmet Can ÖZCAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 52-73

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


The Competition Infringements in Liner Maritime Transport: An Analysis Based on The EU and Turkey
Huriye Dilbeste TOMUR

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 74-93

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


Effectiveness of Basic Safety Training Among Ratings
Volkan FİDAN, Can ATACAN, F. Ozan DÜZBASTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 94-107

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


Denizyolu Taşımacılığında Elektronik Konişmento Kavramı: Türkiye Açısından Mevzuat Analizi
Muhammet Mustafa ARIMAN, Sercan EROL

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 15 / Sayı 1 / 2023, s. 108-129

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2023                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.023.058.1185,  Online Yayımlanma Tarihi: 30.06.2023

E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF


 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast