Sohbet

Yazarların Dikkatine: Dergimize gönderilecek makalelerin http://dergipark.org.tr/deudfd adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

EDİTÖRDEN

           Bir bilim dalı olarak denizcilik, deniz bilimlerinden deniz ulaşımına, deniz teknolojisinden deniz hukukuna kadar geniş bir yelpazede yer alan çalışma alanlarının yanı sıra hukuk, iktisat, tarih, işletme gibi değişik disiplinlerdeki bilim dalları ile de yakın etkileşim içindedir. Denizcilik dünya ticaretinde, siyasetinde, kısaca tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sektörel olarak dünya coğrafyasının şekillenmesinde belirleyici rol oynayan denizcilik, ülkemiz için de rekabetçi üstünlüğe sahip olduğumuz alanların içerisinde yer almaktadır. Denizcilik sektörünün sahip olduğu stratejik önemin denizcilik alanında bilim adamlarının özgün araştırmalarını yayınlayacakları, bilgi birikimini paylaşacakları bir platforma da dönüşmesi gerekliliği açıktır.

            Ülkemiz ekonomisinin anahtar sektörleri içinde yer alan denizcilik sektörü, değişik unvan ve yeterliklere yönelik eğitim veren kurumlarının öncülüğü ile bilimsel açıdan da son yıllarda önemli atılımlar yapmıştır. Eğitim kurumlarımız sayı olarak artmış, kadrolarını güçlendirmiş, yüksek lisans, doktora derecelerine yönelik çok sayıda mezunlar vermiş, genç bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamıştır. Kısaca denizcilik ekonomisi, deniz işletmeciliği ve yönetimi, deniz hukuku, denizcilik tarihi gibi denizciliğin değişik alanlarında çok sayıda önemli bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Gelinen bu noktada, denizcilik alanında üretilen bilimsel çalışmaların değerlendirildiği ve bu alanda çalışan kişiler ile paylaşıldığı “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi” bilimsel hakemli bir dergi olarak ilgili akademik çevrelerin dikkatine sunulmaktadır. 2009 yılından itibaren yayın faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, gerek ulusal gerekse de uluslararası yayınlar ile birlikte akademik anlamda denizcilik sektörüne katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Yılda iki kez yayınlanan dergimiz, denizciliğin ilgili alanlarında çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin ve aynı zamanda denizciliğin farklı alanlarında faaliyet gösteren katılımcıların bilimsel çalışmalarına yer vererek, bu değerli çalışmaları ilgili çevreler ile paylaşmaktadır. Bu noktadan hareketle, denizciliğin ilgili alanlarında çalışmalarını değerli okurlarımızla paylaşmayı hedefleyen tüm katılımcıları dergimize katkıda bulunmaya davet eder, dergimizin denizcilik sektörüne ve denizcilik alanında bilimsel çalışmalar yürüten tüm akademisyenlere önemli faydalar sağlamasını dileriz.

Saygılarımla,

                                                                                                           EDİTÖRLER

                                                                                                           Dr. Öğr. Üy. Burak KÖSEOĞLU – Dr. Öğr. Üy. Cansu Yıldırım

                                                                                        

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast