2017_Cilt9_Sayi2

 

2017 Cilt 9 Sayı 2
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Effects of Prolonged Port Privatization Process: A Case Study of Port of Izmir Alsancak
İsmail Bilge ÇETİN, Gökçay BALCI, Soner ESMER
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 112-135

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Konteyner Terminallerinde Rıhtım Vinci Çizelgeleme Probleminin Çözümüne Yönelik Önerilen Modeller Üzerine Bir Araştırma
Remzi FIŞKIN, Fevzi BİTİKTAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 136-161

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Çevresel Bir Değişken Olarak Krizin Yat Kiralama Acentalarının Rekabet Stratejilerine Etkisi
Emine YILMAZ, Umut AVCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 162-185

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Sosyal Sermaye ve İlişkisel Pazarlamanın Satış Performansına Etkisi: Yat İşletmeciliğine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Ali Ender ALTUNOĞLU, Derya ATLAY IŞIK, Ramazan ERBİLGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 186-211

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Gemilerde Enerji Verimliliği Sağlama ve Sera Gazı Salımlarını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar: Bir Odak Grup Çalışması
Ali Yasin KAYA, Kadir Emrah ERGİNER
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 212-233

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Türk Gemi İnşa Sanayinin Etkinlik Değerlendirmesi
Abdullah AÇIK, Egemen ERTÜRK, Bayram Bilge SAĞLAM
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 9 / Sayı 2 / 2017, s. 234-251

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2017                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.017.039.926,  Online Yayımlanma Tarihi: 01.12.2017

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast