2021_Cilt13_Sayi1

 

2021 Cilt 13 Sayı 1
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Deniz Turizm Araçlarında Sürdürülebilir Bir Model: İstanbul Örneği
Veysel Feruz FIRAT, Leyla SURİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 1-36

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2021                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Konfor ve Lüks Unsurların Bodrum Guletleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 
Bülent İbrahim TURAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 37-56

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2021                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Tersane İşletmelerinde Etik İklimin Örgütsel Güvene Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü
Murat YORULMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 57-84

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2021                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Kurum Kültürü ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Lojistik Şirketinin Analizi
Çağrı Kılıç, Nazli Gülfem GİDENER

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 85-116

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Aile İşletmelerinde Nesiller Arası Farklar: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
İlke Sezin AYAZ, Nazlı Gülfem GİDENER

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 117-148

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2021                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Dry Bulk and General Cargo Terminals in the Supply Chain: A Delphi Study for Aliağa
Gül Denktaş ŞAKAR, Ali UZUN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 13 / Sayı 1 / 2021, s. 149-181

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2021                                                                 

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Online Yayımlanma Tarihi: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast