2010_Cilt2_Sayi2

 

2010 Cilt 2 Sayı 2
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi
Jale Nur ECE
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 2 / Sayı 2 / 2010, s. 1-20

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2010                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.03.2010

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi
Duygu MORAL, Hakkı KİŞİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 2 / Sayı 2 / 2010, s. 21-42

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2010                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.03.2010

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar
Selçuk NAS
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 2 / Sayı 2 / 2010, s. 43-66

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2010                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.03.2010

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


İzmir Alsancak Limanı Etki Alanı ve İzmir Kentinin Ekonomik Yapısı ile Bağı
Hitay BARAN, Çınar ATAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 2 / Sayı 2 / 2010, s. 67-82

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2010                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.03.2010

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye’nin Yeri
Alpaslan ATEŞ, Şengül KARADENİZ, Soner ESMER
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 2 / Sayı 2 / 2010, s. 83-98

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2010                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.03.2010

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast