2016_ULK2015_SpecialIssue

 

2016 ULK 2015 Special Issue
Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik VZAHP Uygulaması
Cemile SOLAK FIŞKIN, Ersin Fırat AKGÜL, Çimen KARATAŞ ÇETİN
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 1-24

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Onlin: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

 

Full Paper

PDF


Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi
Can KARAOSMANOĞLU, İpek KAZANÇOĞLU
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 25-48

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Türkiye Limancılık Sektöründe Kurumsal Mantıklar: Kocaeli Limanları Örneği
Nesli ÇANKIRI, Göksel ATAMAN
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 49-70

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Liman İşletmelerinde Geleneksel Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Uygulama
Reşat KARCIOĞLU, Fatma TEMELLİ
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 71-98

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: MARPORT Örneği
İlke KOŞAR DANIŞMAN, A. Gökhan ÖZALP
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 99-116

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Türkiye Konteyner Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller
Ceren ALTUNTAŞ VURAL, Aysu GÖÇER, Durmuş Ali DEVECİ
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 117-152

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği
Burak KÖSEOĞLU, Ali Cemal TÖZ, Cenk ŞAKAR
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 153-178

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF


Ticari Limanlarda Hesap Verebilirliğin Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Ramazan KAYNAK, Şükrü SATILMIŞ
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 179-196

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast