2020_Cilt12_Sayi2


2020

Cilt 12

Sayı 2

Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Gine Körfezi’ndeki Deniz Haydutluğu Faaliyetlerinin Türk Donatanları Açısından İncelenmesi

Ferhan ORAL, Cenk ŞAKAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 12 / Sayı 2 / 2020, s. 173-200

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Online Yayımlanma Tarihi: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


A Qualitative Study on Conflict Reasons in Turkish Seafarers’ Workplace

Egemen ERTÜRK

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 12 / Sayı 2 / 2020, s. 201-218

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Online Yayımlanma Tarihi: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Türkiye’de Verimlilik, Etkinlik Ve Etkililik Kavramlarının Fen Ve Mühendislik Disiplinlerinde Kullanımının İncelenmesi

Murat BAYRAKTAR, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 12 / Sayı 2 / 2020, s. 219-240

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Online Yayımlanma Tarihi: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Gemi İşletmeciliğinde Satın Almanın Yönetimsel Ve Operasyonel Boyutunun Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle Analizi

Ender YALÇIN, Özcan ARSLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 12 / Sayı 2 / 2020, s. 241-257

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Online Yayımlanma Tarihi: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Effects of Nozzle Opening Pressure and Fuel Injection Timing on Engine Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine Fuelled with Marine Fuels

Yiğit GÜLMEZ, Mustafa NURAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 12 / Sayı 2 / 2020, s. 259-284

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2020                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Online Yayımlanma Tarihi: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast