2018_Cilt10_Sayi2

 

2018 Cilt 10 Sayı 2
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Gemi ve Liman Etkileşimi İçin Önerilen Enerji Yönetim Sistemi Modelinin İncelenmesi
Kenan YİĞİT, Bora ACARKAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 169-181

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Deniz Turizminin Gelişimi İçin Yönetişim İhtiyacı: Bodrum Bölgesi’nde Nitel bir Araştırma
Aziz MUSLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 183-210

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Türk Gemiadamlarının Denizcilik Eğitimi ve Denizde Çalışma Memnuniyeti Hakkındaki Görüşleri Üzerine bir Araştırma
Fatih YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 211-231

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Predicting Baltic Dry Index with Leading Indicators
Duygu ŞAHAN, Reha MEMİŞOĞLU, Sadık Özlen BAŞER

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 233-248

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Research on Emission Trading Scheme in Terms of Turkish Shipping and Financial Reporting Standards
Burcu İŞGÜDEN KILIÇ, Alper KILIÇ, Levent BİLGİLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 249-277

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

Uluslararası Ticaretin Geleceği İnsansız Gemiler: GZFT Analizi ve Hukuki Boyutları
Nur Jale ECE

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 10 / Sayı 2 / 2018, s. 279-302

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2018                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

   

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast