2012_Cilt4_Sayi1

 

2012 Cilt 4 Sayı 1
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


An Analysis of Freight Forwarders’ Perceptions About Multimodal Transport 
Gül DENKTAŞ ŞAKAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


2008 Küresel Finansal Krizinin Küçük Tonaj Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Kırılma Testi ile Araştırılması
Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU, Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 25-38

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Lojistik Süreç Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
Niyazi ÖZYAĞCI, Ersel Zafer ORAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 39-54

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Türk Boğazları İçin Gemi Risk Modeli Önerisi 
Barış TOZAR, Esat GÜZEL
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 55-74

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


 

Türkiye’de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme 
Çimen KARATAŞ ÇETİN, Gamze ARABELEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 75-82

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast