2011_Cilt3_Sayi1

 

2011 Cilt 3 Sayı 1
Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


İzmir Deniz UIaşımı ve Ticaretinin Kent Kimliğinin Oluşumu Üzerindeki Etkileri
Kemal ARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 1-18

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


BRT Sisteminin İzmir’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
Mustafa ÖZUYSAL, Serhan TANYEL, Yalçın ALVER
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 19-33

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi
Selçuk NAS; Yusuf ZORBA
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 35-47

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


İzmir Körfezi Deniz Trafiği ve Otomatik Tanımlama Sistemi Uygulamaları
Ender ASYALI, Oğuz ATİK
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 49-58

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Türkiye’de Intermodal Konteyner Taşımacılığında Demiryolu Ulaştırma Potansiyelinin Analizi
Lerzan KASAPOĞLU, A. Güldem CERİT
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 59-72

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Şehirlerde Yetki Alanı ve Arazi Kullanışlarındaki Değişimlerin Ulaşım Planlama Süreci Üzerindeki Olası Etkileri – İzmir Örneği
M. Yıldırım ORAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 73-85

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF


Kentsel Toplu Taşımacılıkta Kurumsal Performans ve Çalışan Memnuniyeti: İzmir’de Eshot Üzerine Bir Araştırma
Ayşin Nalan YETMEN, Hakkı KİŞİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 3 / Sayı 1 / 2011, s. 85-106

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2011                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Online Yayımlanma Tarihi: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast