2020

Volume 12

Issue 2

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 

Gine Körfezi'ndeki Deniz Haydutluğu Faaliyetlerinin Türk Donatanları Açısından İncelenmesi

Ferhan ORAL, Cenk ŞAKAR

 

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 12 / Issue 1 / 2020, p. 173-200

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2020                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Published Online on: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


A Qualitative Study on Conflict Reasons in Turkish Seafarers' Workplace

Egemen ERTÜRK

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 12 / Issue 1 / 2020, p. 201-218

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2020                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Published Online on: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


 

Türkiye'de Verimlilik, Etkinlik Ve Etkililik Kavramlarının Fen Ve Mühendislik Disiplinlerinde Kullanımının İncelenmesi

Murat BAYRAKTAR, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 12 / Issue 1 / 2020, p. 219-240

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2020                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Published Online on: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Gemi İşletmeciliğinde Satın Almanın Yönetimsel Ve Operasyonel Boyutunun Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle Analizi

Ender YALÇIN, Özcan ARSLAN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 12 / Issue 1 / 2020, p. 241-257

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2020                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Published Online on: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Effects of Nozzle Opening Pressure and Fuel Injection Timing on Engine Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine Fuelled with Marine Fuels

Yiğit GÜLMEZ, Mustafa NURAN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 12 / Issue 1 / 2020, p. 259-284

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2020                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.020.052.1056,  Published Online on: 18.12.2020

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF