2021_Volume13_Issue1

 

2021 Volume 13 Issue 1
Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 

Deniz Turizm Araçlarında Sürdürülebilir Bir Model: İstanbul Örneği
Veysel Feruz FIRAT, Leyla SURİ
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 1-36

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


Konfor ve Lüks Unsurların Bodrum Guletleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Bülent İbrahim TURAN
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 37-56

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


Tersane İşletmelerinde Etik İklimin Örgütsel Güvene Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü
Murat YORULMAZ
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 57-84

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


Kurum Kültürü ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Lojistik Şirketinin Analizi
Çağrı Kılıç, Nazli Gülfem GİDENER
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 85-116

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


Aile İşletmelerinde Nesiller Arası Farklar: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama
İlke Sezin AYAZ, Nazlı Gülfem GİDENER
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 117-148

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


Dry Bulk and General Cargo Terminals in the Supply Chain: A Delphi Study for Aliağa
Gül Denktaş ŞAKAR, Ali UZUN
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 13 / Issue 1 / 2021, p. 149-181

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2021                                                                 

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.021.053.1075,  Published Online on: 21.06.2021

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF


 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast