2012_Volume4_Issue1

 

2012 Volume 4 Issue 1
Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


An Analysis of Freight Forwarders’ Perceptions About Multimodal Transport 
Gül DENKTAŞ ŞAKAR
Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

   

2008 Küresel Finansal Krizinin Küçük Tonaj Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Kırılma Testi ile Araştırılması
Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU, Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 25-38

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

   

Lojistik Süreç Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
Niyazi ÖZYAĞCI, Ersel Zafer ORAL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 39-54

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

   

Türk Boğazları İçin Gemi Risk Modeli Önerisi 
Barış TOZAR, Esat GÜZEL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 55-74

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

   

 

Türkiye’de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme 
Çimen KARATAŞ ÇETİN, Gamze ARABELEN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 75-82

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

   

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast