2016

ULK 2015

Özel Sayı

Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik VZAHP Uygulaması

Cemile SOLAK FIŞKIN, Ersin Fırat AKGÜL, Çimen KARATAŞ ÇETİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Can KARAOSMANOĞLU, İpek KAZANÇOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 25-48

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Türkiye Limancılık Sektöründe Kurumsal Mantıklar: Kocaeli Limanları Örneği

Nesli ÇANKIRI, Göksel ATAMAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 49-70

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Liman İşletmelerinde Geleneksel Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Uygulama

Reşat KARCIOĞLU, Fatma TEMELLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 71-98

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: MARPORT Örneği

İlke KOŞAR DANIŞMAN, A. Gökhan ÖZALP

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 99-116

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Türkiye Konteyner Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller

Ceren ALTUNTAŞ VURAL, Aysu GÖÇER, Durmuş Ali DEVECİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 117-152

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği

Burak KÖSEOĞLU, Ali Cemal TÖZ, Cenk ŞAKAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 153-178

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Ticari Limanlarda Hesap Verebilirliğin Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Ramazan KAYNAK, Şükrü SATILMIŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / ULK 2015 / Özel Sayı / 2016, s. 179-196

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2016                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Online Yayımlanma Tarihi: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Tam Metin

PDF