2014

Cilt 6

Sayı 1

Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


Evsel İlaç Atıklarının Toplanmasında Tersine Lojistik Ağı Üzerine Bir Uygulama Analizi

Özlem İPEKGİL DOĞAN, Kadir KIRDA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 1-22

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Pozitif Emniyet Kültürü Temel Öğelerini Esas Alan Kazasay Olayları (Near Miss) Raporlama Sistemi

Hasan TERZİ, Cem GAZİOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 23-58

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Gemes Project: Vocatioanl Seamanship Training Program Supported By European Union

Oğuz ATİK, Selçuk NAS, Ali Cemal TÖZ, Burak KÖSEOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 59-72

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Gemi Acentelerinde Çalışanların Değişime Karşı Tutumunda Belirsizlik ve Görev Güvensizliğinin Etkisi

Özlem SANRI, M. Serdar AYAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 73-90

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Concentration and Competition of Container Ports in Turkey: A Statistical Analysis

Seçil VARAN, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 91-110

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Turkish Shipowners' Perceptions of Third Party Ship Management Companies: A Market Research Study

İsmail Bilge ÇETİN, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 6 / Sayı 1 / 2014, s. 111-136

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2014                                                                   

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Online Yayımlanma Tarihi: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF