2012

Cilt 4

Sayı 1

Kapak Sayfası

PDF

İçindekiler

PDF

Tam Sayı

PDF

 


An Analysis of Freight Forwarders' Perceptions About Multimodal Transport 

Gül DENKTAŞ ŞAKAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


2008 Küresel Finansal Krizinin Küçük Tonaj Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Kırılma Testi ile Araştırılması

Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU, Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 25-38

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Lojistik Süreç Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Niyazi ÖZYAĞCI, Ersel Zafer ORAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 39-54

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


Türk Boğazları İçin Gemi Risk Modeli Önerisi 

Barış TOZAR, Esat GÜZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 55-74

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF

 

 


 

Türkiye'de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme 

Çimen KARATAŞ ÇETİN, Gamze ARABELEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi / Cilt 4 / Sayı 1/ 2012, s. 75-82

Copyright ©Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 2012                                                                  

Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Online Yayımlanma Tarihi: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Tam Metin

PDF