2018

Volume 10

Issue 2

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 

Gemi ve Liman Etkileşimi İçin Önerilen Enerji Yönetim Sistemi Modelinin İncelenmesi

Kenan YİĞİT, Bora ACARKAN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 169-181

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Deniz Turizminin Gelişimi İçin Yönetişim İhtiyacı: Bodrum Bölgesi'nde Nitel bir Araştırma

Aziz MUSLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 183-210

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


 

Türk Gemiadamlarının Denizcilik Eğitimi ve Denizde Çalışma Memnuniyeti Hakkındaki Görüşleri Üzerine bir Araştırma

Fatih YILMAZ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 211-231

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Predicting Baltic Dry Index with Leading Indicators

Duygu ŞAHAN, Reha MEMİŞOĞLU, Sadık Özlen BAŞER

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 233-248

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Research on Emission Trading Scheme in Terms of Turkish Shipping and Financial Reporting Standards

Burcu İŞGÜDEN KILIÇ, Alper KILIÇ, Levent BİLGİLİ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 249-277

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Uluslararası Ticaretin Geleceği İnsansız Gemiler: GZFT Analizi ve Hukuki Boyutları

Nur Jale ECE

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 10 / Issue 2 / 2018, p. 279-302

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2018                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.018.042.970,  Published Online on: 26.12.2018

ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF