2016

ULK 2015

Special Issue

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik VZAHP Uygulaması

Cemile SOLAK FIŞKIN, Ersin Fırat AKGÜL, Çimen KARATAŞ ÇETİN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 1-24

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Onlin: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Can KARAOSMANOĞLU, İpek KAZANÇOĞLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 25-48

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Türkiye Limancılık Sektöründe Kurumsal Mantıklar: Kocaeli Limanları Örneği

Nesli ÇANKIRI, Göksel ATAMAN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 49-70

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Liman İşletmelerinde Geleneksel Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir Uygulama

Reşat KARCIOĞLU, Fatma TEMELLİ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 71-98

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Karbon Ayak İzinin Azaltılmasında Yeşil Liman Uygulamasının Rolü: MARPORT Örneği

İlke KOŞAR DANIŞMAN, A. Gökhan ÖZALP

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 99-116

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Türkiye Konteyner Limanlarında Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller

Ceren ALTUNTAŞ VURAL, Aysu GÖÇER, Durmuş Ali DEVECİ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 117-152

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Deniz Atıklarının Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü: İSTAÇ Örneği

Burak KÖSEOĞLU, Ali Cemal TÖZ, Cenk ŞAKAR

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 153-178

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Ticari Limanlarda Hesap Verebilirliğin Lojistik Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Ramazan KAYNAK, Şükrü SATILMIŞ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / ULK 2015 / Special Issue / 2016, p. 179-196

Copyright © Dokuz Eylul University Maritime Faculty Journal 2016                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.016.035.863,  Published Online on: 26.10.2016

ISSN: 1309-4246    E-ISSN: 2458-9942

 

 

Full Paper

PDF