2015

Volume 7

Issue 1

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


Limanlarda Tasarım, Planlama ve Modelleme Süreçlerinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Üzerine Bir Literatür Araştırması

Burak KÖSEOĞLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 1-20

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları Arasında Gerçekleşen Deniz Kazalarının Analizi ve Kazaların Önlenmesine Yönelik Öneriler 

Barış KULEYİN, Hakan AYTEKİN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 21-38

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Denizlerin Sessiz Tanıkları Fenerler: Mersin Deniz Feneri

Songül ULUTAŞ, Emre Evren YURTSEVEN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 39-54

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Emission Reduction Technologies for Marine Diesel Engines: A System Dynamics Approach

Murat PAMIK, Mustafa NURAN, A.Güldem CERİT

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 55-74

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Analysis of Maritime Piracy and Armed Robbery Attacks Against Ships 

Nur Jale ECE

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 75-112

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Marka Konumlandırma Stratejileri: Çeşme ve Didim Marina Örnekleri

Güneş Açelya SİPAHİ, Meltem ONAY, Mustafa TANYERİ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 7 / Issue 1 / 2015, p. 113-145

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2015                                                                

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.015.031.792,  Published Online on: 09.07.2015

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF