2014

Volume 6

Issue 1

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


Evsel İlaç Atıklarının Toplanmasında Tersine Lojistik Ağı Üzerine Bir Uygulama Analizi

Özlem İPEKGİL DOĞAN, Kadir KIRDA

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 1-22

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Pozitif Emniyet Kültürü Temel Öğelerini Esas Alan Kazasay Olayları (Near Miss) Raporlama Sistemi

Hasan TERZİ, Cem GAZİOĞLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 23-58

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Gemes Project: Vocatioanl Seamanship Training Program Supported By European Union

Oğuz ATİK, Selçuk NAS, Ali Cemal TÖZ, Burak KÖSEOĞLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 59-72

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Gemi Acentelerinde Çalışanların Değişime Karşı Tutumunda Belirsizlik ve Görev Güvensizliğinin Etkisi

Özlem SANRI, M. Serdar AYAN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 73-90

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Concentration and Competition of Container Ports in Turkey: A Statistical Analysis

Seçil VARAN, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 91-110

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 


Turkish Shipowners' Perceptions of Third Party Ship Management Companies: A Market Research Study

İsmail Bilge ÇETİN, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal  / Volume 6 / Issue 1 / 2014, p. 111-136

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2014                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.026.759,  Published Online on: 14.07.2014

ISSN: 1309-4246

 

Full Paper

PDF