2013

Volume 5

Issue 1

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi

Alpaslan ATEŞ, Soner ESMER, Erkan ÇAKIR, Kenan BALCI

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 1-22

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Bartın Yöresinde Ahşap Tekne Yapımcılığı

Mahmut DAVULCU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 23-52

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Strategy Planning and Management for Logistics Companies with BSC and GF-AHP

Ziyi GAO, Emrah BULUT, ShengTeng HUANG, Shigeru YOSHIDA

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 53-74

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığının Avantajları ve Kombine Taşımacılıktaki Önemi Üzerine Bir Çalışma

Fürkan ATAR, Y. Volkan AYDOĞDU, Okan DURU, Y. Emre ŞENOL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 75-92

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye İçin Fırsatlar ve Tehditler

D. Ali DEVECİ, Didem ÇAVUŞOĞLU

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 93-120

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


“Safety Science” Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi

Ali Yasin KAYA, Remzi FIŞKIN, Selçuk NAS

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volumet 5 / Issue 1 / 2013, p. 121-140

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2013                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.013.020.710,  Published Online on: 25.01.2013

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF