2012

Volume 4

Issue 1

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


An Analysis of Freight Forwarders' Perceptions About Multimodal Transport 

Gül DENKTAŞ ŞAKAR

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 1-24

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


2008 Küresel Finansal Krizinin Küçük Tonaj Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Kırılma Testi ile Araştırılması

Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU, Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 25-38

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Lojistik Süreç Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

Niyazi ÖZYAĞCI, Ersel Zafer ORAL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 39-54

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Türk Boğazları İçin Gemi Risk Modeli Önerisi 

Barış TOZAR, Esat GÜZEL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 55-74

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


 

Türkiye'de Limancılık Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme 

Çimen KARATAŞ ÇETİN, Gamze ARABELEN

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 4 / Issue 1/ 2012, p. 75-82

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2012                                                                  

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460,  Published Online on: 20.03.2012

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF