2011

Volume 3

Issue 1

Cover Page

PDF

Content

PDF

Full Issue

PDF

 


İzmir Deniz UIaşımı ve Ticaretinin Kent Kimliğinin Oluşumu Üzerindeki Etkileri

Kemal ARI

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 1-18

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


BRT Sisteminin İzmir'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa ÖZUYSAL, Serhan TANYEL, Yalçın ALVER

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 19-33

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi

Selçuk NAS; Yusuf ZORBA

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 35-47

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


İzmir Körfezi Deniz Trafiği ve Otomatik Tanımlama Sistemi Uygulamaları

Ender ASYALI, Oğuz ATİK

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 49-58

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Türkiye'de Intermodal Konteyner Taşımacılığında Demiryolu Ulaştırma Potansiyelinin Analizi

Lerzan KASAPOĞLU, A. Güldem CERİT

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 59-72

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Şehirlerde Yetki Alanı ve Arazi Kullanışlarındaki Değişimlerin Ulaşım Planlama Süreci Üzerindeki Olası Etkileri - İzmir Örneği

M. Yıldırım ORAL

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 73-85

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

 

Full Paper

PDF

 

 


Kentsel Toplu Taşımacılıkta Kurumsal Performans ve Çalışan Memnuniyeti: İzmir'de Eshot Üzerine Bir Araştırma

Ayşin Nalan YETMEN, Hakkı KİŞİ

Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal / Volume 3 / Issue 1 / 2011, p. 85-106

Copyright ©Dokuz Eylül University Maritime Faculty Journal 2011                                                                   

Publication No: 09.7777.1003.000/BY.014.021.732,  Published Online on: 25.01.2011

ISSN: 1309-4246

 

Full Paper

PDF